PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ NOVÝM
EKOLOGICKÝM CHLADIVEM HFO-1234YF

Posledních 20 let se do klimatizací automobilů plnilo chladivo R134a, které bylo velmi levné a spolehlivé. Od roku 2015 již nesplňuje požadavky Evropské unie vůči životnímu prostředí. Proto musí být ze zákona všechna nová auta plněna novým typem chladiva HFO-1234yf. Chladivo je opravdu šetrnější vůči životnímu prostředí, ale bohužel i mnohonásobně dražší. Pokuty za porušení tohoto nařízení jsou extremně vysoké a přísné.

plnění novým plynem 1234yf provádíme na všechny značky vozů.

Kolik stojí náplň klimatizace 1234yf?

Cena nového chladiva 1234yf činí 6,5 korun za gram chladiva.


  • Splňuje nejpřísnější normu standardu kvality – atestováno pro standard VDA. Autorizované servisy Audi, BMW, Mercedes, Škoda a Volkswagen nesmí používat jiné plničky chladiva R1234yf než ty, které splňují nejpřísnější standard kvality – standard kvality VDA.
  • Nejvyšší model výrobce pro plnění chladiva R1234yf.
  • Integrovaným analyzátorem chladiva – před odsátím chladiva provedeme analýzu typu chladiva pro případ, že by v soustavě klimatizace vozidla bylo proti logice věci naplněno chladivo R134a místo ekologičtějšího R1234yf. Pokud se smíchá chladivo R1234yf s chladivem R134a, dojde k znehodnocení drahého chladiva R1234yf!
  • Vestavěná tiskárna protokolů po práci vytiskne kompletní informace o celém průběhu plnění chladiva R1234yf.
  • Velkokapacitní zásobníky chladiva a oleje umožňují plnit i velké klimatizační soustavy.
  • Dotykem ovládaná databanka vozidel, které mají  v soustavě  klimatizace naplněno chladivo R1234yf.
  • O 99,7 % ekologičtější než chladivo R134a.

Nejdůležitější informace
o provozu a údržbě autoklimatizace

Jak poznat,že klimatizace ve Vašem automobilu potřebuje pozornost?Stačí sledovat chování při jejím provozu.Při zapnuté klimatizaci, kdy se okolní teplota pohybuje okolo 25 stupňů Celsia,by se teplota vzduchu z výdechů ventilace auta měla pohybovat okolo 5-10 stupňů Celsia a kompresor by se při volnoběžných otáčkách u většiny vozů neměl vypínat.Stejně tak jakýkoliv hluk vycházející z kompresoru může naznačovat problém.Také by z Vaší klimatizace neměl být cítit žádný nepříjemný pach.Včasná návštěva u odborníka je v těchto případech namístě.

Provádíme opravy klimatizací všech značek, včetně tlakové zkoušky a plnění klimatizačních jednotek.

Naše služby:

Zjištění závad chladícího okruhu klimatizace
– kontrola tlaku chladiva v okruhu
– základní prověření funkce
– aplikace detekčních látek
– zjištění místa úniku z okruhu klimatizace

Standartní plnění okruhu klimatizace (cca 60 min.)
– kontrola tlaku chladiva v okruhu
– kontrola funkce kompresoru a ovladačů
– odsátí případného zbytku chladiva
– vyvakuování celého okruhu
– kontrola těsnostit
– doplnění oleje do okruhu
– aplikace UV barviva do okruhu
– plnění novým chladivem
– kontrola správné funkce a teploty

Dezinfekce klimatizace (cca 45min.)
– dezinfekce klimatizace
– výměna pylového filtru

Častým problémem,

který je spojen s provozem autoklimatizace, bývá zápach, který lze čas od času cítit.Nejintenzivnější bývá v okamžiku, kdy se po krátké době vracíte do auta, kterým jste přijeli se zapnutou klimatizací.

Zápach způsobují bakterie a plísně, které se množí na vnitřním výměníku klimatizace (tzn. výparníku), protože jde o nejchladnější a nejvlhčí místo v interiéru vozidla. Proto je velmi vhodné provádět tzv.dezinfekci klimatizace, která zničí bakterie a plísně a odstraní zápach. Dezinfekci klimatizace se doporučuje provádět dvakrát ročně, vždy před a po sezóně používání klimatizace. A to i v případě, že zápach necítíte.

Problém růstu bakterií ve výparnících je všeobecný a postihuje všechny používané klimatizační okruhy, nejen ty v automobilech. Důsledkem zanedbání dezinfekce autoklimatizace je kašel, podráždění, pálení v krku pálení očí atd. Toto pociťují obzvlášť osoby trpící alergiemi. Nepodceňujte proto pravidelnou údržbu.

Další poskytované služby v oboru autoklimatizací:

– detekce úniku chladiva v okruhu klimatizace
– odstranění úniků z okruhu klimatizace, kontrola těsnosti kruhu
– výměny veškerých dílů klimatizačního okruhu(výparníky, kondenzátory, kompresory, hadice, těsnění….)
– zjišťování a opravy závad elektroinstalace v okruhu klimatizace a celého systému ventilace
– takové zkoušky jednotlivých částí okruhu
– diagnostika a opravy automatických klimatizací (ovládání climatronic atd.)

Mezi nejčastější závady klimatizací v automobilech patří úniky chladícího média z okruhu klimatizace.Vzhledem k zátěži, kterou běžný provoz pro klimatizaci znamená(vibrace, vysoké teploty v motorovém prostoru, agresivní prostředí přesolených zimních komunikací) je nemožné vyrobit okruh zcela těsný a k drobným únikům chladiva vždy dochází.Je to přibližně 30 procent hmotnosti chladiva za rok.Další významnou kategoriií poruch jsou závady kompresorů,u nichž dochází k opotřebení vlivem tření.Nesprávné množství nebo viskozita speciálního oleje toto opotebení urychluje.Při výměně jakékoliv součásti chladícího okruhu je nezbytné doplnit výrobcem předepsané množství oleje.Při nedodržení těchto informací může následně dojít k poškození kompresoru.Jestliže klimatizace v autě nechladí nebo se její účinnost snižuje během několika dnů či týdnů po naplnění, s největší pravděpodobností uniká chladící médium z okruhu.V tomto případě je nezbytné nejdříve zjistit přesné místo úniku média z klimatizace, tento únik zastavit a až poté, co bude okruh utěsněn, může být naplněn chladícím médiem.